ආණ්ඩුව නිහඩයි, නයිජිරියාවේ තානාපති කාර්යාලයේ වගකිම පැහැර හරි. නාවික නිලදාරීන් අනතුරේ……

 

දැනුවත් කල හැකි සියලු මාර්ගයකින්ම ශ්රී ලංකා රජය දැනුවත් කර ඇති අතර මේ වන විට කිසිදු වගකීමක් හෝ පැමිනිමක් සිදු කර නොමැත. ඔවුන් ගැන සොයා බැලිමට, හමුවීමට දින 64 ක්‌ ප්රමාණවත් නොවේද

පැනමා හි නිෂ්පාදනය කල ZEEBRUGGE නමැති මෙකී නැව තෙල් ප්රවාහන නවුකවකි. එය MONTE NERO MARITIME S.A, VASILEOS PAVLOU STR, 108, VOULA, 16673 GREECE. Tel / Fax +30 210 8957936. යන සමගම සතුය. අදාල නැව් සමගම මේ වන විට මෙම ගැටලුවට මැදිහත් නොවී මග හරිමින් සිටි. මෙකි නැව් සමාගම සිදු කල වරදට හසු වී සිටින්නේ, ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජය මගින් නිකුත් කල නාවික හැදුනම්පත සහිත රජයේ අනුමත නිලධාරින්ය.

ලංකා නාවික නිලධාරීන් නයිජිරියානු නාවික හමුදා කදවුරක සිර මැදිරි තුල රදවා තබා ගැනීම ඒ රටට අනුව නිත්යානුකුල වුවද, එම නිලධාරීන්ට අමානුෂික ලෙස සලකන බව වාර්තා වේ. ශ්රී ලංකා රජය හැකි ඉක්මනින් මෙයට මැදිහත් වී ශ්රී ලංකා නාවික පිරිස මුදවා ගැනීමට කටයුතු නොකරන්නේ මන්ද යන්න ගැටලුවකි. මෙම නිලධාරීන් ශ්රී ලංකා රජයේ ලියාපදිංචි නාවික නිලධාරීන් වේ.

( K.A.J යාපා (කපිතාන් – CAPT) N 8081272 / R.A මෛත්රිපාල (CE) N 7121407 / A.A.D.C අමරසිංහ (2/E) N 8536631 / S.Y පලීපාන (2/O) N 3357185 / K.P.C.A.P විජයවර්ධන (ELCT) N 7156597 / L.H.U.H ද සිල්වා (BOSUN) N 6835681 / J.F ප්රනාන්දු (A/B) N 78301380).

මේ අපේ රටට විදේශ වින්මය විශාල වශයෙන් ගෙන එන ශ්රමිකයන් වුවත්, මේ වන විටත් ශ්රී ලංකා නයිජිරියානු මහා කොමසාරිස් කාර්යාල විසින් කිසිදු පිලියමක් හෝ ඔවුන් ගැන සොයා බැලීමක් සිදුකොට නොමැති බව වාර්තා වේ. කොරෝනා වයිරසය නිසා වුහන් නගරයේ සිර වූ පිරිස ගෙන ඒමට කටයුතු කළා සේම මෙම සිදුවීම පිළිබද අවධානයක් යොමු වී නැත්තේ ඇයි යන්න කණගාටුවකට කරුණකි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.